معنی کلمه how به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ معنی کلمه how به فارسی 3. How about some lunch… ادامه خواندن معنی کلمه how به فارسی

how به فارسی معنی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ how به فارسی معنی 3. How about some lunch ?… ادامه خواندن how به فارسی معنی